Om oss

Om Gotlands Media

Vi har levererat nyheter till gotlänningar sedan 1872. Genom våra olika medier är vi en stor del av nyhetsvardagen på Gotland. Vi kan erbjuda tjänster och produkter som passar både dig som privatperson såväl som företagare. Gotlands Media är en del av NTM AB.

NTM är Sveriges största koncern för lokal media. Kärnan i verksamheten är våra mediehus, från Småland till Norrbotten, med nyhetskanaler som når cirka 70 procent av invånarna i vårt område.  NTM är stiftelseägd, vilket garanterar oberoende journalistik och möjligheten att agera långsiktigt, med främsta syfte att bedriva publicistisk verksamhet. Utvecklingen av mediebranschen går snabbt framåt, samtidigt som det är viktigt att veta var man kommer ifrån. 

Det fria ordet har varit kärnan för vår verksamhet i mer än 250 år, och vi har bara börjat. Vi ger lokala nyheter varje dag för ett bättre samhälle imorgon. I koncernen ingår även distributionsbolaget Svensk Hemleverans och tryckeriet Pressgrannar AB.

Vårt syfte.

Kärnan i vår verksamhet är en fri och oberoende journalistik som skapar lokal samhällsnytta och värnar demokrati. ​​​​​​​ 

Vår verksamhet vilar på trovärdighet med sin kärna i det redaktionella arbetet. Med vår lokala journalistik bidrar vi varje dag till ett bättre samhälle imorgon. Det arbetet skapar stolthet för verksamheten. Men det välmående samhället handlar inte bara om transparens och demokrati, det handlar också om kommersiellt välstånd. Med vårt redaktionella värde i ryggen ska vi vara en trygg kommersiell aktör i en omvärld som ständigt förändras. Vi är rådgivare och kreatörer för lokala företag där vi utifrån kundens behov levererar bäst effekt per investerad reklamkrona och får affären att växa för våra samarbetspartners.   

Vårt syfte.

Kärnan i vår verksamhet är en fri och oberoende journalistik som skapar lokal samhällsnytta och värnar demokrati. ​​​​​​​ 

Vår verksamhet vilar på trovärdighet med sin kärna i det redaktionella arbetet. Med vår lokala journalistik bidrar vi varje dag till ett bättre samhälle imorgon. Det arbetet skapar stolthet för verksamheten. Men det välmående samhället handlar inte bara om transparens och demokrati, det handlar också om kommersiellt välstånd. Med vårt redaktionella värde i ryggen ska vi vara en trygg kommersiell aktör i en omvärld som ständigt förändras. Vi är rådgivare och kreatörer för lokala företag där vi utifrån kundens behov levererar bäst effekt per investerad reklamkrona och får affären att växa för våra samarbetspartners.   

Lokala nyheter idag för ett bättre samhälle imorgon.

Aldrig någonsin har journalistiken varit så viktig som nu! Samhället förändras, både lokalt och globalt och informationsflödet är större än någonsin. Men det är lätt att drunkna i alla budskap och svårt att veta vem man kan lita på.

Kärnan i vår verksamhet är en fri och oberoende journalistik som skapar lokal samhällsnytta och värnar demokrati. Det välmående samhället handlar inte bara om transparens och demokrati, det handlar också om kommersiellt välstånd. Med vårt redaktionella värde i ryggen ska vi vara en trygg kommersiell aktör i en omvärld som ständigt förändras. Våra medierådgivare erbjuder kunderna en bred palett av marknadsföringskanaler baserat på behov och målgrupp. Därtill vägleder och inspirerar vår reklambyrå Fluid dina produktionsbehov för att leverera kreativa varumärkesarbeten i stort och smått.

Vi är stolta och tacksamma att det idag är så många som tar del av vårt nyhetsflöde. Informerade och engagerade medborgare är en förutsättning för demokrati. Gotland och alla gotlänningar är viktiga för oss. Tillsammans med er kan vi skapa en plats där fler vill leva, verka och bo.

Johan Mattisson, VD Gotlands Media

Hållbarhet.

På Gotlands Media arbetar vi aktivt i arbetsvardagen med att uppfylla delar av de 17 globala målen. Vi lägger främst fokus på jämställdhet, hållbar produktion och konsumtion samt fredliga och inkluderande samhällen.

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen.

Vi arbetar bland annat med:

Årliga lönekartläggningar för att jämna ut eventuella skillnader mellan könen.

50/50-fördelning mellan könen på samtliga avdelningar och chefspositioner.

Prioritering av det underrepresenterade könet i våra nyhetspubliceringar.

Vi arbetar bland annat med:

Elbilar eller hybridbilar för distribution och reporterjobb.

Alla inköp av livsmedel är ekologiska där det alternativet finns.

Plastbantning vid alla typer av inköp.

Minimera arbetsrelaterade resor i största mån. Undvik flygresor.

Vi arbetar bland annat med:

Redaktionernas demokratiska och granskande uppdrag grundar sig bland annat på att främja rättssäkerheten och visa på orättvisor i samhället.

Enligt vår redaktionella policy ska vi varje dag, utan yttre påverkan, informera och ge läsarna möjlighet att påverka sitt liv, sin omgivning och sina förtroendevalda politikers beslut.