Affärsområden1920x6505

sponsring

Sport och kultur är viktigt för samhället och för Gotland. I föreningar hittar du vänner, gemenskap och bygger respekt för allas lika värde, oavsett om du svettas i en idrottshall eller avnjuter en sprakande teaterföreställning. Därför sponsrar vi sport och kultur över hela ön. Vi på Gotlands Media gillar att alla gillar olika. Vi definierar sponsring som ett samarbete på affärsmässiga grunder. Ett samarbete vars syfte är att skapa ömsesidig nytta för två, eller flera, parter.

Copyright Gotlands Media AB