Lokal räckvidd i en trovärdig kanal

Printannonsering

Nyhetsmedia skiljer sig från andra kanaler, mycket tack vare sin lokala förankring och sitt redaktionella innehåll som skapar en trovärdig annonsmiljö.

Nyhetsmedia har inte bara hög räckvidd utan även fördelen att det ger kampanjen en ökad effekt även i andra kanaler, till exempel i sociala medier.

Med en bred bas av läsare når du stora delar av den lokala marknaden. Det är därför viktigt att tänka igenom utformningen av budskap och annons för att få högt observationsvärde av de läsare som är viktigast för just dig. Om du har en tydlig bild av din målgrupp och dina mål blir det lättare att ta fram rätt kommunikation.

Vi har olika möjligheter till uppföljning beroende på kanal och annonseringens omfattning. Genom olika typer av effektmätningar kan vi bland annat mäta effekten av dina marknadsinsatser, samt attityd och intresse för ditt varumärke.

Vi har god lokalkännedom, både om våra bevakningsområden, om människorna som lever och verkar här samt hur de konsumerar media. Vi hjälper dig med din kampanj, från strategi till uppföljning.

Papperstidningar, ikon
Kontakta oss
Mer info på Ocast

 Vi hjälper dig med din kampanj, från strategi till uppföljning.

Marknadsguiden

Marknadsguiden är en tjänst för att hitta lokal handel, tjänster och service på Gotland.

Med Marknadsguiden har ditt företag ständig närvaro på webben och i mobilen på vår nyhetssajt. På Marknadsguiden får ert företag annons i papperstidningarna Gotlands Allehanda och Gotlands Tidningar två dagar i veckan samt dygnet runt på Helagotland.se. Med våra medier når ni 91% av alla gotlänningar och ses i ett trovärdigt sammanhang, vilket stärker ert varumärke.

Kontakta Marknadsguiden HÄR

Vi kan även hjälpa dig med

Displayannonsering
Ibladad reklambilaga
Nativeannonsering